• page_banner

Свойства на материала

Vinidex предоставя информация за свойствата на материала, за да позволи на инженерите и дизайнерите да определят правилно продукт за дадено приложение.

Свойствата на материала включват физически свойства като плътност и молекулно тегло, електрически и термични свойства и механични свойства. Механичните свойства, които обикновено се измерват чрез стандартни тестове, описват реакцията на даден материал към приложено натоварване и включват свойства като якост, пластичност, якост на удар и жилавост.

Свойствата на материала могат да бъдат постоянни или да зависят от една или повече променливи. Пластмасовите материали са вискоеластични и имат механични свойства, които зависят както от времето на натоварване, така и от температурата. Следователно пластмасовите тръби, които изискват дълъг експлоатационен живот, са проектирани въз основа на дългосрочните си, а не на краткосрочните механични свойства.